TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste 

REKISTERINPITÄJÄ 

Nimi: Anna-Kaisa Paukkeri 

Y-tunnus: Anna-Kaisa Paukkeri Coaching

Osoite: Kanavanranta 12, 92100 Raahe 

Sähköpostiosoite: postia@annakaisapaukkeri.fi  

Puhelinnumero: +358443266000 

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 

Nimi: Anna-Kaisa Paukkeri  

Osoite: Kanavanranta 12, 92100 Raahe 

Sähköpostiosoite: postia@annakaisapaukkeri.fi  

Puhelinnumero: +358443266000 

REKISTERIN NIMI 

Anna-Kaisa Paukkeri Coaching tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjärekisteri 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS 

Anna-Kaisa Paukkeri Coaching tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Anna-Kaisa Paukkeri Coaching tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen & kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen & kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin. 

REKISTERIN TIETORYHMISTÄ 

Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä. 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET 

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun. 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla. 

REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS 

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Anna-Kaisa Paukkeri, Kanavanranta 12, 92100 Raahe